Nyhetsartikkel

Kreftlegemidler fra blå resept til H-resept

Legemidler som brukes utenfor sykehus, men som betales av helseforetakene, kalles H-reseptlegemidler.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ordningen med H-resept ble innført i 2006 og er senere utvidet flere ganger. Nå er alle kreftlegemidler flyttet fra blå resept til H-resept.1

På kreftområdet er forskrivning begrenset til sykehusleger.

Det er de regionale helseforetakene (RHF) som beslutter kriterier for forskrivning av de aktuelle legemidlene fra 1. mai. De skal vurdere om gjeldende refusjonsvilkår for det enkelte lege- middel skal videreføres eller endres. Pasienter som allerede behandles med disse legemidlene kan fortsette behandlingen.

Det er ikke mulig å få støtte fra folketrygden eller blåreseptordningen for H-resept-legemidler uansett hvilken sykdom de skal brukes mot.

Hva betyr utvidelsen av H-resept- ordningen for pasientene?

Det vil være en overgangsordning som sikrer at pasienter som allerede har startet behandling kan benytte blåresepter skrevet ut før 1. mai 2017 så lenge de er gyldige. Blåresepten vil da fungere som en H-resept. Pasientene kan hente ut legemidlet på valgfritt apotek uten å betale egenandel.

Kilder

Referanser

  1. www.helsedirektoratet.no/nyheter/endret-finansieringsansvar-for-114-kreftlegemidler (18.05.2017)