Nyhetsartikkel

Lavere pris åpner for stønad til PCSK9-hemmere for flere

PCSK9-hemmere er monoklonale antistoffer i behandlingen av hyperkolesterolemi.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Staten har inngått en refusjonsavtale med produsentene som gir lavere priser for PCSK9-hemmere. Prisene er ikke offentlige. Legemidlene er dermed vurdert som kostnadseffektive for en noe større pasientgruppe enn tidligere, slik at flere pasienter med hyperkolesterolemi kan få individuell stønad på blå resept.

Det kan gis stønad til pasienter som har forsøkt maksimalt tolererbare doser av statin og/eller ezetimib (Ezetrol) med:


 • Familiær hyperkolesterolemi (krav om utført gentest) og som har LDL-kolesterol
  5 mmol/L eller høyere under pågående behandling
 • Hyperkolesterolemi ved etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon) og som har LDL-kolesterol 4 mmol/L eller høyere under pågående behandling
 • Hyperkolesterolemi som får eller er aktuelle for LDL-aferesebehandling

Avtalen gjelder ikke pasienter med hvit resept. Utgifter refunderes ikke gjennom bidragsordningen.

Hvem kan søke?

Det er kun spesialist i indremedisin, barnesykdommer, eller lege fra tilsvarende sykehusavdelinger som kan søke.

Søknaden må inneholde informasjon om:

 • Hvilke forhåndsgodkjente legemidler som er forsøkt og høyeste dose som er brukt
 • Oppnådd LDL-kolesterolverdi med pågående behandling
 • Redegjørelse for hvorfor forhåndsgodkjent behandling ikke kan/ikke lenger kan
  benyttes
 • Kontraindikasjoner mot annen forhåndsgodkjent behandling

Nye retningslinjer gjelder fra 1. mai 2017. Søknader som ikke er ferdigbehandlet hos Helfo vil bli behandlet etter de nye retningslinjene, selv om søknaden er mottatt før 1. mai. Pasienter som tidligere har fått avslag kan, etter ny søknad fra spesialist, få innvilget stønad dersom vilkårene er oppfylt.