Nyhetsartikkel

Økt risiko for død og alvorlige bivirkninger ved bruk av rivaroksaban etter transkateter aortoventilimplantasjon (TAVI)

Rivaroksaban er et blodfortynnende legemiddel som selektivt hemmer faktor Xa. I Norge markedsføres rivaroksaban under produktnavnet Xarelto.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

GALILEO-studien undersøkte blodfortynnende behandling av pasienter etter en vellykket transkateter aortaventilimplantasjon1. Behandling med rivaroksaban og acetylsalisylsyre ble sammenlignet med behandling med klopidogrel og acetylsalisylsyre.

Studien ble avsluttet tidligere enn planlagt etter at det ble sett økt risiko for død, blodpropp og blødningshendelser hos pasienter som tok rivaroksaban og acetylsalisylsyre, sammenlignet med gruppen som tok klopidogrel og acetylsalisylsyre. Vurdering av resultatene fra studien pågår fortsatt.

Råd til leger

  • Pasienter med kunstige hjerteklaffer, inkludert pasienter som har gjennomgått TAVI, skal ikke bruke rivaroksaban. Det er ikke godkjent som tromboseprofylakse for disse pasientene
  • Pasienter som har gjennomgått TAVI skal avbryte behandling med rivaroksaban og gå over til standardbehandling.

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til alle kardiologer, alle sykehus og alle sykehusapotek for å informere om dette.

Kilder

Referanser

  1. https://www.ema.europa.eu/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signalsadopted-3-6-september-2018-prac-meeting_en-0.pdf (28.10.18). www.ema.europa.eu