Nyhetsartikkel

Refusjon av opiumsdråper ved alvorlig diaré i livets sluttfase

Morfin som opiumstinktur (Dropizol) har fått forhåndsgodkjent refusjon for palliativ bruk.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Morfin som opiumstinktur (Dropizol) har fått forhåndsgodkjent refusjon for palliativ bruk med samme vilkår som det apotekproduserte preparatet Opiumsdråper/tinktur SA. Dropizol vil erstatte apotekproduserte opiumsdråper.

Refusjonsberettiget bruk

Alvorlig diaré i livets sluttfase, slik som diaré forårsaket av cytostatika, stråle- behandling eller nevroendokrine svulster, når bruk av annen antidiarroika ikke har gitt tilstrekkelig effekt.

Refusjonskoder

ICPC/ICD -90 Palliativ behandling i livets sluttfase

Vilkår

136 Refusjon ytes selv om legemiddelet skal brukes i mindre enn tre måneder, 237 Behandlingen skal være instituert i sykehus