Nyhetsartikkel

Retinoider: Risiko for fosterskade ved bruk under graviditet og risiko for psykiske reaksjoner

Legemidler med retinoider (acitretin, adapalen, alitretinoin, tazaroten, beksaroten, isotretinoin og tretinoin) brukes for å behandle ulike former for akne, alvorlig kronisk håndeksem, alvorlige former for psoriasis og keratiniserende sykdommer. Enkelte retinoider brukes også i kreftbehandling.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Etter en grundig gjennomgang har europeiske legemiddelmyndigheheter oppdatert anbefalinger om risiko for bivirkninger ved bruk av retinoider1. Anbefalingene gjelder bruk under graviditet og risiko for psykiske symptomer som depresjon, angst og humør- forandringer.

Råd til leger

  • Orale retinoider er svært teratogene og må ikke brukes under graviditet
  • De orale retinoidene acitretin, alitretinoin og isotretinoin skal brukes i tråd med et graviditetsforebyggende program («Pregnancy Prevention Programme» - PPP) for alle fertile kvinner
  • Informer kvinner om risikoen ved bruk av de orale retinoidholdige legemidlene acitretin, alitretinoin og isotretinoin før forskrivning
  • Også retinoider for lokal bruk er kontraindisert hos gravide kvinner og hos kvinner som planlegger å bli gravide (føre-var prinsipp)

Revidert opplæringsmateriell for hvert produkt kan lastes ned fra Felleskatalogen.

Det er rapportert om sjeldne tilfeller av depresjon, forverring av depresjon, angst og humørforandringer hos pasienter som tar orale retinoider. Fortell pasienter som tar orale retinoider at de kan oppleve endringer i humør og/eller adferd. Både pasienter og pårørende bør være oppmerksomme på dette og oppsøke lege dersom dette skjer.

Følg opp alle pasienter som behandles med orale retinoider for tegn og symptomer på depresjon og henvis til hensiktsmessig behandling hvis nødvendig. Spesiell forsiktighet bør utvises hos pasienter som tidligere har hatt depresjon.

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/retinoider-risiko-for-fosterskade-ved-bruk-under-graviditetog-risiko-for-psykiske-reaksjoner (30.09.2018). legemiddelverket.no