Nyhetsartikkel

Vitamin B12 tabletter tilgjengelig

Tabletter med vitamin B12-tilskudd kan nå tilbys pasientene fremfor injeksjoner.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det er godkjent tabletter med 1 mg cyanokobalamin (Behepan).1

Indikasjoner for behandling:

  • Pernisiøs anemi, idiopatisk eller etter gastrektomi
  • Atrofisk gastritt, sprue, cøliaki og andre tilstander med vitamin B12-mangel som skyldes malabsorpsjon
  • Redusert B12-absorpsjon etter partiell ventrikkelreseksjon og "blind loop" syndrom, samt visse sjeldne former av anemi hos gravide
  • Støttende ved aminosalisyl og annen legemiddelbehandling (f.eks. langtids- behandling med syrenøytraliserende middel) som kan medføre redusert B12absorpsjon med lavere B12-verdier

Dosering

Remisjonsbehandling

2 tabletter to ganger daglig i én måned.
 
Ved alvorlige akutte tilfeller med påvist eller mistenkt nevropati, der det er nødvendig med
rask påfylling av B12-lagrene, kan vitamin B12 i første omgang gis som intensiv injeksjonsbehandling,
etterfulgt av peroral vedlikeholdsbehandling.
 

Vedlikeholdsbehandling

1–2 tabletter daglig, helst på fastende mage.

Pris

Tablettene er reseptpliktige og maksimalprisen er 216 kroner for 100 tabletter.

Refusjon

Det er innvilget forhåndsgodkjent refusjon for Behepan tabletter fra 1. juni 2017.
 
Refusjonsberettigget bruk:    
Klinisk eller laboratoriemessig påvist vitamin B12-mangel
ICPC ICD
 Ref.kode  Tekst Vilkår   Ref.kode Tekst  Vilkår 
 B81  Anemi ved B12/folinsyremangel  -  D51  Anemi ved B12vitaminmangel  -
 D99  Postoperativ malabsorbsjon IKA  -  E53.8  
Mangel på andre  spesifiserte B- vitaminer
 
 -
 D99  Intestinal malabsorbsjon  E84  Cystisk fibrose  -
T91 B12-vitaminmangel - K90 Intestinal malabsorpsjon -
T99 Cystisk fibrose - K91.2 Postoperativ malabsorpsjon, ikke klassifisert annet sted -

 

Kilder

Referanser

  1. www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/17-11569.pdf (18.05.2017)