Nyhetsartikkel

Avmedisinering - praktiske råd

Avmedisinering eller «deprescribing» kan defineres som en prosess der leger planmessig trapper ned og seponerer legemidler for å forebygge/redusere bivirkninger og bedre pasientens helse og livskvalitet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I juni 2018 publiserte Norsk legemiddelhåndbok (NLH) et nytt kapittel G27: Avmedisinering – skånsom nedtrapping og seponering av legemidler.

Avmedisinering eller «deprescribing» kan defineres som en prosess der leger planmessig trapper ned og seponerer legemidler for å forebygge/redusere bivirkninger og bedre pasientens helse og livskvalitet. Legemiddelverket registrerer en økende interesse for temaet og har det siste året bidratt med undervisning om avmedisinering på mange kurs og konferanser for leger og annet helsepersonell. Kapittelet G27 var den mest søkte artikkelen i NLH første halvår 2018 ifølge oppslagsstatistikk i NLH.

Forskning og klinisk erfaring har vist at avmedisinering kan ha god effekt på pasienters helse og livskvalitet uten negativ påvirkning på dødelighet, komplikasjoner og sykehusinnleggelser. Det er også vist at mange eldre pasienter er positive til seponering av legemidler hvis legen sier det er mulig. Likevel er det mange leger som vegrer seg, blant annet på grunn av frykt for forverring av pasientens tilstand og manglende beslutningsstøtte.

Vi minner om at kapittel G27 inneholder tabeller med praktiske råd for legemidler som krever nedtrapping før seponering. Felleskatalogen har nå oppført seponeringsråd under egen overskrift for slike legemidler med lenke til NLH. Legemiddelverket jobber langsiktig gjennom europeisk samarbeid for å gjøre seponeringsråd til et obligatorisk avsnitt i preparatomtalen for alle legemidler.