Nyhetsartikkel

Canoderm (karbamidkrem)-riktig forskrivning på blå resept

Legemiddelverket minner om at refusjon på blå resept er begrenset til pasienter med moderat til alvorlig atopisk dermatitt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Tall fra Reseptregisteret viser at forskrivning av Canoderm har økt mye etter at karbamidkremen kom på blå resept i 2016. Legemiddelverket minner om at refusjon på blå resept er begrenset til pasienter med moderat til alvorlig atopisk dermatitt.

Både antall brukere og refusjonsutgiftene for Canoderm er blitt høyere enn beregnet. Det har vært liten endring i utgiftene til topikale steroider.

  2016 2017 2018
Antall pasienter som fikk resept på Canoderm 26 142 73 495 109 544
Antall pasienter som fikk Canoderm på blå resept 23 371 68 110 102 406
Utgifter Canoderm på blå resept 17,4 mill 58,5 mill 90,6 mill
Utgifter lokale steroider på blå resept 58,4 mill 61,8 mill 62,2 mill

Råd til leger

  • Canoderm kan skrives på blå resept ved moderat til alvorlig atopisk dermatitt.
  • Angi en rimelig mengde på resepten.
  • Opptil 1 000 gram/måned er nok for de fleste.
  • Pasienter med mild eksem skal betale Canoderm eller andre kremer selv

Noen pasienter har fått urimelig store mengder Canoderm på blå resept (enkelte har fått flere hundre kilo/år). Legemiddelverket vurderer å sette et tak på hvor mye Canoderm en pasient kan få på blå resept i løpet av et år. Helfo vurderer målrettet kontroll av leger som forskriver urimelig store mengder Canoderm til enkeltpasienter.