Nyhetsartikkel

Endring av finansieringsansvar

De regionale helseforetakene har overtatt finansieringsansvaret for flere blåreseptlegemidler.

Fra 1. september 2020 overtok de regionale helseforetakene (RHF)
finansieringsansvaret for 24 legemidler brukt i forbindelse med nyresvikt, transplantasjoner, immunsvikt og noen sjeldne tilstander.

Endring av finansieringsansvar innebærer at budsjettmidler overføres fra folketrygden til RHF'enes rammebevilgning for 2020. Fra 1. september vil det ikke lenger bli innvilget stønad over folketrygden til disse legemidlene, verken i blåresept- eller bidragsordningen.

Gydig blåresept

Pasienter med gyldig blåresept fra før 1. september, kan hente ut legemidlet på apotek i hele reseptens gyldighetsperiode, uavhengig av om forskriver har rett til å forskrive H-reseptlegemidler.

De som har fått stønad over folketrygdens bidragsordning, må selv kontakte forskrivende lege om videre behandling.

Nye pasienter

Allmenpraktiserende leger kan ikke forskrive H-reseptlegemidler. Fra og med 1. september må resepter på overførte legemidler være merket som H-resept og inneholde en refusjonskode (basert på ICD-10 diagnosekodeverket). De må også være forskrevet av sykehuslege eller avtalespesialist med rett til å forskrive H-reseptlegemidler.

Se ytterligere informasjon på: helsedirektoratet.no/nye-H-reseptlegemidler