Nyhetsartikkel

Fare for fosterskade ved bruk av fingolimod

På grunn av risiko for fosterskader skal fingolimod ikke brukes av gravide eller kvinner i fertil alder som ikke bruker sikker prevensjon.

Fingolimod (Gilenya) er godkjent til behandling av svært aktiv relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS) til voksne og barn over 10 år.

På grunn av risiko for fosterskader skal fingolimod ikke brukes av gravide eller kvinner i fertil alder som ikke bruker sikker prevensjon. Det antas at bruk under graviditet dobler risikoen for alvorlige medfødte misdannelser1-2. Hyppigst rapportert er medfødte hjertelidelser (som atrie- og ventrikkelseptumdefekter, Fallots tetrade), nyremisdannelser og muskel- og skjelettmisdannelser.

Råd til leger

Før behandlingsstart og under behandling skal leger forsikre seg om at:

  • kvinnen er informert om risikoen for fosterskader
  • en negativ graviditetstest foreligger før behandlingsoppstart
  • sikker prevensjon brukes under behandling og i to måneder etter avsluttet behandling
  • at behandling med fingolimod avsluttet to måneder før planlegging av graviditet

Dersom en kvinne blir gravid under behandling må fingolimod seponeres og medisinsk rådgivning gi angående risikoen for fosterskader. Svangerskapet bør følges nøye.

Opplæringsmateriellet er tilgjengelig i Felleskatalogen sine tjenester. Materiellet
består av sjekkliste til leger og pasientkort til kvinner/pårørende. Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til alle fastleger, gynekologer, nevrologer, barneleger og sykehus- apotek for å informere om risikoen.

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/fingolimod-gilenya-skal-ikke-bru- kes-av-gravide-kvinner-eller-fertile-kvinner-som-ikke-bruker-sikker-prevensjon (09.09.2019) legemiddelverket.no
  2. European network of population-based registries for the epidemiological surveillance of congenital anomalies (http://www.eurocat-network.eu) (06.09.2019) www.eurocat-network.eu