Nyhetsartikkel

Flere tilfeller av legemiddelmangel i 2018

I 2018 ble det meldt om 684 tilfeller av legemiddelmangler i Norge. Det var en kraftig økning fra 2017 da det ble meldt om 358 tilfeller.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I 2018 ble det meldt om 684 tilfeller av legemiddelmangler i Norge. Det var en kraftig økning fra 2017 da det ble meldt om 358 tilfeller. Det har vært en sterk økning av mangelmeldinger de siste ti årene.

Tabell 1. Meldte tilfeller av legemiddelmangel:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
52 44 67 116 90 112 141 191 358 684

Økningen av legemiddelmangler skyldes blant annet råstoffmangel, produksjonssvikt, feilberegning av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, samt strukturendringer i det globale legemiddelmarkedet. I de fleste tilfeller skyldes mangel ulike problemer med produksjonen.

Tabell 2. Årsaker til legemiddelmangel i 2017 og 2018:

Årsaker Antall (%)
2017 2018
Totalt 358 (100) 684 (100)
Produksjonsvansker 131 (37) 285 (43)
Forsinket levering 76 (21) 92 (13)
Økt salg, mangler forsyning 66 (18) 112 (16)
Avregistrert/midlertidig utgått 34 (9) 18 (3)
Andre årsaker 26 (7) 134 (20)
Kvalitetssvikt 16 (4) 37 (5)
Ikke oppgitt 9 (3) 7 (1)

Legemidler i allmennpraksis

I 2018 gjaldt 441 (64%) av mangeltilfellene legemidler som hovedsakelig brukes i allmennpraksis. I de fleste tilfellene var det mulig å løse problemet slik at pasientene fikk det samme virkestoffet, for eksempel ved å tillate salg av utenlandske pakninger. I 36 (5%) tilfeller måtte pasientene gå over til andre legemidler, og i ett tilfelle måtte et sykehus- legemiddel rasjoneres.

Spesielle mangler

To mangeltilfeller skilte seg ut i 2018. Det ene var tilbaketrekking av flere valsartanholdige legemidler på grunn av forurensning med kreftfremkallende stoffer fra produksjons- prosessen. Det andre var mangel på legemidler med nifedipin, som rammet omlag 50 000 pasienter, og mange måtte bytte behandling.

Samarbeid

Legemiddelverket samarbeider med Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret), legemiddelgrossistene, legemiddelprodusentene og apotekene for å løse problemene. I de fleste tilfeller får pasientene tilfredsstillende behandling, men økningen i antall mangler er bekymringsfull. Norge deltar aktivt i europeiske samarbeid for å forebygge og redusere legemiddelmangel i Europa.

Varsler til leger

For at det skal bli lettere å holde seg orientert om mangelsituasjoner blir alle meldinger om mangler automatisk koblet til det aktuelle legemidlet i Felleskatalogen. Her finnes også råd til leger, apotek og pasienter om hvordan mangelen kan håndteres. Legemiddelverket lager i tillegg varsler for de viktigste mangelsituasjonene til legenes journalsystemer.

Se oversikt over mangelsituasjoner og råd til helsepersonell på legemiddelverket.no/legemiddelmangel