Nyhetsartikkel

Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til lovendringer som vil sikre Legemiddelverket bedre verktøy i arbeidet med legemiddelmangel.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til lovendringer som vil sikre Legemiddelverket bedre verktøy i arbeidet med legemiddelmangel1. Høringsfristen er 2. januar.

Forslaget gir mulighet til å kunne rasjonere legemidler fra grossist til apotek og fra apotek til pasienter. Det gir også mulighet til å kunne forby norske grossister å selge og eksportere legemidler, som er produsert, pakket og importert for det norske markedet, til andre land. Videre sikrer det Legemiddelverket innsyn i grossistenes og apotekenes lagerstatus slik at vi får oversikt over det totale legemiddellageret i landet. På denne måten kan myndighetene i en mangelsituasjon, eller når det er fare for mangel, iverksette tiltak som begrenser de negative konsekvensene.

Bakgrunn

Helsedirektoratet fikk i 2018 i oppdrag å foreta en ny vurdering av legemiddelberedskapen i Norge. Vurderingen ble gjort i samarbeid med Legemiddelverket, de regionale helseforetakene og andre berørte. Høringens forslag om endringer i legemiddelloven og apotekloven, samt grossistforskriften og apotekforskriften, ivaretar flere av tiltakene som er foreslått i Helsedirektoratets rapport.

Kilder

Referanser

  1. https:// legemiddelverket.no/nyheter/horing-om-tiltak-for-a-styrke-legemiddelberedskapen %20legemiddelverket.no