Nyhetsartikkel

Ikke lenger krav om samtykke for å åpne reseptformidleren

En forskriftendring fra 1. januar 2019 innebærer at leger ikke lenger må be om pasientens samtykke for å åpne reseptformidleren i e-resept.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En forskriftendring fra 1. januar 2019 innebærer at leger ikke lenger må be om pasientens samtykke for å åpne reseptformidleren i e-resept1. Dette vil gjøre det enklere for legene å skaffe seg rask tilgang til informasjon om pasientens gyldige resepter, og å holde orden i reseptformidleren ved å tilbakekalle uaktuelle resepter.

Direktoratet for e-helse har påvist at rundt 15% av pasientene har doble resepter. Det vil si to gyldige resepter med samme virkestoff og dosering2. Det tidligere kravet om pasientsamtykke kan ha bidratt til dette.

På sykehus kan det være utfordrende å innhente samtykke, spesielt i akutte situasjoner. Heretter slipper legene å føle at de «bryter loven». I tillegg finnes det nå færre unnskyldninger for å ikke rydde i reseptformidleren ved forskrivning eller seponering av legemidler, eller i forbindelse med legemiddelsamstemming ved utskriving av pasienter og skriving av epikriser.

Kravet om samtykke erstattes av muligheten til å blokkere mot innsyn i reseptformidleren3. Leger bør informere pasientene om nytten av å gi behandlende leger innblikk i deres legemiddelbruk.

Kilder

Referanser

  1. Lovdata (10.01.2019) lovdata.no
  2. Direktoratet for e-helse (10.01.2019) ehelse.no
  3. Helsenorge.no. E-resept og mine resepter (10.01.2019) helsenorge.no