Nyhetsartikkel

Inegy og Atozet refunderes ikke fra 15.07.2019

Kombinasjonslegemidlene Inegy (ezetimib/simvastatin) og Atozet (ezetimib/atorvastatin) er fjernet fra refusjonslisten.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kombinasjonslegemidlene Inegy (ezetimib/simvastatin) og Atozet (ezetimib/atorvastatin), fra legemiddelfirmaet MSD, er fjernet fra refusjonslisten siden prisen er vesentlig høyere enn for de to virkestoffene kjøpt hver for seg1.

Råd til leger
  • Forskriv hvert enkelt virkestoff hver for seg ved behov for ezetimib og atorvastatin.
Dersom pasienten skal ha ezetimib og simvastatin:
  • Bruk virkestoff-forskrivning. Apoteket gir pasienten et kombinasjonslegemiddel som har refusjon
  • eller forskriv Ezetimib/Simvastatin Glenmark eller Ezetimib/Simvastatin Krka, som etter prisjusteringer fortsatt har refusjon.


Pasienter med resept på Inegy vil få tilbud om å bytte til et legemiddel med refusjon. Resepter på Atozet skrevet etter 15. juli 2019 kan ikke ekspederes på blå resept. Blåresepter skrevet før 15.7.2019 har normal gyldighetstid på 12 måneder.

Dexavit markedsført i Norge

Deksametason injeksjon har lenge vært det mest brukte uregistrerte legemidlet ved norske sykehus. Det er derfor en god nyhet at Vita Pharma Nordic nå har valgt å markedsføre Dexavit injeksjons-/ infusjonsvæske i Norge.

Dexavit (deksametason 4 mg/ml) selges i pakninger på 3 x 1 ml.

Deksametason injeksjon brukes nesten bare på sykehus. Ved bruk utenfor institusjon kan Dexavit skrives på blå resept (§2) ved palliativ behandling i livets sluttfase (Refusjonskode -90).

Topiramat på blå resept

Topiramat (Topimax, Topamax og Topiramat Bluefish) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon som profylaktisk behandling av migrene hos voksne2.

I kliniske retningslinjer regnes topiramat som andrelinjebehandling etter betablokkere, og er i dag i utstrakt bruk på individuell stønad. Inkludering av andrelinjebehandling i refusjonslisten, vil bidra til medisinskfaglig riktig legemiddelbruk til pasienter med migrene.

Refusjonsberettighet bruk:

  • Profylakse mot migrenehodepine hos voksne etter nøye vurdering av mulige behandlingsalternativ.

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/inegy-og-atozet-refunderes-ikke-fra-15072019 (31.07.2019) legemiddelverket.no
  2. https://legemiddelverket.no/nyheter/topiramat-pa-bla-resept (31.07.2019) legemiddelverket.no