Nyhetsartikkel

Informer om risiko for psykiske bivirkninger av meflokin

Meflokin (Lariam) brukes for å forebygge og behandle malaria. Legemidlet kan utløse unormale drømmer, søvnløshet, angst og depresjon.

Meflokin (Lariam) brukes for å forebygge og behandle malaria. Legemidlet kan utløse unormale drømmer, søvnløshet, angst og depresjon. I tillegg er det rapportert alvorlige psykiske symptomer som hallusinasjoner, psykose, selvmordstanker, selvmord og selvskadende adferd. På grunn av lang halveringstid kan bivirkninger oppstå og vedvare i flere måneder etter at behandlingen er avsluttet1.

Risikoen for psykiske bivirkninger er kjent. Meflokin skal ikke brukes hos pasienter som har eller har hatt psykiske problemer. Behandlingen skal avsluttes umiddelbart og erstattes med annen malariakjemoprofylakse ved tegn på psykiske reaksjoner. Legemiddelverket minner om at det er viktig at pasienten får tilstrekkelig informasjon.

Råd til leger

  • Fortell pasienten at psykiske bivirkninger kan oppstå ved bruk av meflokin.
  • Oppfordre pasienten til å lese pakningsvedlegget.
  • Gi pasienten «pasientkort» med informasjon.
  • Be pasienten om å avslutte behandlingen og oppsøke lege umiddelbart dersom psykiske reaksjoner oppstår.

 

 

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/leger-skal-informere-om-risiko-for-psykiske-bivirkninger-av-lariam legemiddelverket.no