Nyhetsartikkel

KUPP-kampanje om riktig bruk av opioider

På bakgrunn av opioid-epidemien i USA, følger norske helsemyndigheter nøye med på forskrivning av opioider til norske pasienter. En landsomfattende kampanje i regi av KUPP skal bidra til riktigere forskrivning av opioider blant fastleger.

Virkestoffene tramadol og oksykodon har vist en stigende tendens over flere år1. En landsomfattende kampanje i regi av KUPP skal bidra til riktigere forskrivning av opioider blant fastleger2.

KUPP er kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter i form av 20 minutters én til én møte med fastlegene. Det er et samarbeid mellom De regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS) og klinisk farmakologiske avdelinger på sykehus. Fastlegene har selv gitt innspill til tema for kampanjen. Om lag 1500 fastleger får tilbud om besøk fra KUPP om opioider.

På sine visitter bruker KUPP skriftlig informasjonsmateriell. De viktigste budskapene i kampanjen er:

  • Opioider er effektive og gode legemidler for kortvarig behandling av akutte sterke smerter, for eksempel etter traumer eller kirurgi, og ved palliativ behandling.
  • Opioider bør ikke brukes i behandling av langvarige ikke-maligne smerter på grunn av manglende dokumentasjon av effekt, betydelige bivirkninger og tilvenningsfare. Ikke-farmakologiske tiltak er sentrale ved behandling av kroniske smerter.
  • Paracetamol bør være førstevalg ved langvarige ikke-maligne smerter. NSAIDs (og TCA) kan også brukes, men vær oppmerksom på kontraindikasjoner, interaksjoner og bivirkninger.
  • Opioider bør ikke kombineres med andre sentraldempende legemidler eller alkohol, fordi det øker risikoen for svimmelhet, ustøhet, fall og respirasjonsshemning.
  • Behandling med opioider bør alltid følge en plan med grundig pasientinformasjon og jevnlig evaluering av effekt og bivirkninger.

KUPP har tidligere gjennomført kampanjer for riktig bruk av NSAID, antibiotika og diabeteslegemidler. Studier har vist endring i forskrivningsvaner etter slike kampanjer3.

Kilder

Referanser

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30677000 (06.09.2019) www.ncbi.nlm.nih.gov
  2. https://relis.no/content/5041/ Ny-KUPP-kampanje-om-opioider (06.09.2019) relis.no
  3. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00228- 018-02611-y (06.09.2019) link.springer.com