Nyhetsartikkel

Langtidsvirkende insulin på blå resept ved diabetes type 2

Insulin glargin (Abasaglar, Lantus, Toujeo), insulin detemir (Levemir) og insulin degludec (Tresiba) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon ved behandling av diabetes type 2.

Insulin glargin (Abasaglar, Lantus, Toujeo), insulin detemir (Levemir) og insulin degludec (Tresiba) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon ved behandling av diabetes type 2.

Ifølge de nasjonale faglige retningslinjene for diabetes, kan de fleste pasienter med diabetes type 2 behandles med NPH-insulin1. Enkelte pasienter vil ha nytte av en langtidsvirkende insulinanalog. Dette er pasienter som til tross for optimal dosering og administrering av NPH-insulin opplever svingninger i blodsukkeret og vedvarende problemer med hypoglykemier.

Legemiddelverket har derfor innvilget forhåndsgodkjent refusjon for langtidsvirkende insulinanaloger med følgende vilkår:

Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier.

Kilder

Referanser

  1. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/ diabetes (19.09.2019) www.helsedirektoratet.no