Nyhetsartikkel

Latanoprost + timolol uten konserveringsmiddel på blå resept

Enkeltdoser med kombinasjonslegemidlet latanoprost 50 µg/mL + timolol 5 mg/mL (Fixoprost) uten konserveringsmiddel er innvilget forhåndsgodkjentrefusjon.

Enkeltdoser med kombinasjonslegemidlet latanoprost 50 µg/mL + timolol 5 mg/mL (Fixoprost) uten konserveringsmiddel er innvilget forhåndsgodkjent refusjon. Vilkår for refusjon er at pasienten ikke kan bruke øyedråper med konserveringsmiddel.

Fixoprost brukes til å redusere det intraokulære trykket hos pasienter med åpenvinklet glaukom og okulær hypertensjon, når topikale betablokkere eller prostaglandinanaloger ikke er tilstrekkelige.

Fixoprost doseres en gang daglig og kan sammenlignes med de andre faste kombinasjonene Ganfort (bimatoprost+timolol) og Taptiqom (tafluprost+timolol), og løse kombinasjoner av Timosan (timolol) og Monoprost (latanoprost).

Refusjon gjelder pakningene 30x0,2 mL og 90x0,2 mL.