Nyhetsartikkel

Mangel på Digoxin 62,5 mikrogram

Mangel på Digoxin Takeda 62.5 mikrogram 100 tabletter

På grunn av mangelen har Legemiddelverket bestemt at apotek kan levere ut utenlandske pakninger med digoksin fra EU-/EØS-land1. Disse må være tilsvarende Digoxin Takeda 62,5 mikrogram 100 tabletter. Pasientene kan også få Digoxin DAK fra 2care4 eller Digoxin DAK fra Orifarm, selv om disse ikke står på byttelisten.

Det er ekstra viktig at pasienter, apotek og legen er spesielt oppmerksom ved bytte mellom ulike digoksinmedisiner slik at det ikke blir brukt dobbel dose.

Råd til leger

  • Informer pasienten om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.
  • Kall pasienten inn til serumkontroll en uke etter bytte av digoksinmedisin.
  • Dersom utenlandske pakninger ikke lar seg skaffe må pasienten få andre medisiner eller behandling.

Kilder

Referanser

  1. Statens Legemiddelverk. Mangel på Digoxin Takeda 62.5 mikrogram 100 tabletter. Pub 23.01.19, siden besøkt 20.02.19 legemiddelverket.no