Nyhetsartikkel

Neo-Mercazole, bivirkninger og sikkerhet

Legemiddelverket gir råd om prevensjon ved bruk av Neo-Mercazole og informerer om risiko for pankreatitt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Neo-Mercazole og strengere prevensjonsråd

En ny gjennomgang av epidemiologiske studier og bivirkningsmeldinger i Europa, har vist en sammenheng mellom bruk av karbimazol under svangerskap og medfødte misdannelser, spesielt ved bruk i første trimester og ved høye doser1-2.

Råd til leger

  • Fertile kvinner må bruke effektive prevensjonsmidler under behandling med Neo-Mercazole. For å forhindre alvorlige komplikasjoner hos mor og foster, skal hypertyreose hos gravide behandles i henhold til nasjonal faglig veileder i endokrinologi2.
  • Neo-Mercazole skal bare brukes under svangerskap etter en nøye vurdering av nytten opp mot risikoen for hver enkelt pasient, og bare behandle med laveste effektive dose uten tillegg av tyroideahormoner.
  • Hvis Neo-Mercazole blir brukt under svangerskap anbefales særlig nøye overvåking av mor, foster og spedbarn i henhold til nasjonal faglig veileder3.

Neo-Mercazole og risiko for pankreatitt

Ved behandling med Neo-Mercazole (karbimazol) for hypertyreoidisme er det sett tilfeller av akutt pankreatitt. Mekanismen er ukjent, men forekomsten av tilbakefall og kortere tid til kliniske symptomer ved gjentatt eksponering, kan tyde på en immunologisk reaksjon1-2.

Råd til leger

  • Hvis akutt pankreatitt oppstår eller mistenkes, bør behandlingen umiddelbart seponeres.
  • Pasienter som har fått akutt pankreatitt som følge av bruk av karbimazol skal ikke behandles med Neo-Mercazole. Reeksponering medfører økt risiko for nytt tilfelle av akutt pankreatitt.

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/karbimazol-risiko-for-betennelse-i-bukspyttkjertelen-og-strengere-prevensjonsrad (06.02.2019) legemiddelverket.no
  2. https://www.ema.europa.eu/documents/ prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-26-29-november-2018-prac-meeting_en.pdf (06.02.2019) www.ema.europa.eu
  3. https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/endokrinologi-veileder/ thyroidea/hypertyreose-og-svangerskap (06.02.2019) www.helsebiblioteket.no