Nyhetsartikkel

Nye anbefalinger for bruk av tofacitinib

Nye anbefalinger for bruk av tofacitinib på grunn av økt risiko for blodpropp og alvorlige infeksjoner.

Tofacitinib (Xeljanz ) er godkjent til behandling av leddgikt (revmatoid artritt (RA), psoriasisartritt (PsA) og ulcerøs kolitt. Det er sett en dose- avhengig økt risiko for venøs tromboembolisme, inkludert lunge- emboli (noen med dødelig utfall), samt dyp venetrombose ved bruk av tofacitinib. Det er samtidig sett en økt risiko for alvorlige og dødelige infeksjoner1.

Nye anbefalinger

  • Vurder bruken nøye hos pasienter med kjente risikofaktorer for venøs tromboembolisme. Dette gjelder uavhengig av indikasjon og dosering.
  • Med mindre andre legemidler ikke har effekt eller ikke tolereres, anbefales ikke tofacitinib 10 mg to ganger daglig til vedlikeholdsbehandling av ulcerøs kolitt hos pasienter med kjente risikofaktorer for venøs tromboembolisme.
  • Ved behandling av revmatoid artritt (RA) og psoriasisartritt bør anbefalt dose på 5 mg to ganger daglig ikke overskrides.
  • Informer pasienter om tegn og symptomer på venøs tromboembolisme. Be pasientene oppsøke lege umiddelbart dersom de får slike symptomer.
  • Pasienter over 65 år bør bare behandles med tofacitinib hvis andre legemidler ikke har effekt eller ikke tolereres.

Meld mistenkte bivirkninger på melde.no

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/nye-anbefalinger-for-bruk-av-tofacitinib-grunnet-okt-risiko- for-blodpropp-og-okt-risiko-for-alvorlige-og-dodelige-infeksjoner legemiddelverket.no