Nyhetsartikkel

Nytt bivirkningsregister - økt pasientsikkerhet

Med ny forskrift er Legemiddelverkets bivirkningsregister et nasjonalt helseregister som kan kobles med data fra andre registre, i likhet med for eksempel Medisinsk fødselsregister.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Meldesystemet for bivirkninger er forbedret etter innføring av ny bivirkningsregister- forskrift 1. januar i år1-2. Med ny forskrift er Legemiddelverkets bivirkningsregister et nasjonalt helseregister som kan kobles med data fra andre registre, i likhet med for eksempel Medisinsk fødselsregister. Bivirkningsmeldinger fra helsepersonell får økt informasjonsverdi, fordi de kan deles og berikes med data fra andre registre.

Bivirkningsregisteret

Legemiddelverkets bivirkningsregister inneholder meldinger om mistenkte bivirkninger av legemidler fra helsepersonell, pasienter og pårørende i Norge.

Hensikten med bivirkningsregisteret er å ivareta pasientsikkerheten ved å:

  • avdekke mistanke om uventede, nye eller alvorlige bivirkninger så raskt som mulig
  • forsøke å etablere årsakssammenheng mellom mistenkt legemiddel og mulig bivirkning
  • finne risikogrupper for bivirkninger

Informasjonen fra registeret inngår i den fortløpende nytte-risikovurderingen som gjøres for alle legemidler. Legemiddelverket er ansvarlig for dataene og bruker disse i den løpende overvåkingen av alle legemidler som brukes i Norge.

Bivirkninger meldes ved mistanke. Det er tilstrekkelig at den som melder mener det kan være sammenheng med bruk av et eller flere legemidler. Det er ikke krav om at en slik sammenheng er bevist.

Neste side