Nyhetsartikkel

Nytt bivirkningsregister - økt pasientsikkerhet

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Utvidet meldeplikt

Vi har grunn til å tro at det har vært en underrapportering av bivirkninger, blant annet fordi meldeplikten til nå har vært begrenset til leger og tannleger. Med ny forskrift utvides meldeplikten til flere grupper helsepersonell, som farmasøyter, sykepleiere, helsepersonell på sykehjem/i hjemmetjenesten og helsesykepleiere1.

Bivirkninger skal meldes ved mistanke om at bruk av ett/flere legemidler har gitt:

  • dødelige eller livstruende bivirkninger
  • bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger, eller
  • uventede eller nye bivirkninger (ikke omtalt i preparatomtalen)

Det er også ønskelig at helsepersonell melder bivirkninger av legemidler merket med svart trekant, samt bivirkninger som har ført til innleggelse eller forlenget sykehusopphold.

Forrige side Neste side