Nyhetsartikkel

Nytt bivirkningsregister - økt pasientsikkerhet

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Meld bivirkninger på melde.no

Det nye meldeskjemaet er brukervennlig og flere felter i skjemaet fylles ut automatisk med informasjon fra andre kilder. Informasjon om legemidlet hentes for eksempel fra Legemiddelverkets tjeneste for forskrivning og ekspedisjonsstøtte (FEST), og informasjon om helsepersonell hentes fra helsepersonellregisteret.

Det er viktig å melde alvorlige og uventede bivirkninger. Vær spesielt oppmerksom på bivirkninger av nye legemidler.

Husk at mistanke er nok. Meld heller en gang for mye enn for lite!

Kilder

Referanser

  1. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-02-15-115?q=Bivirkningsregister lovdata.no
  2. https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-bivirkningsregister-bidrar-til-okt-pasientsikkerhet legemiddelverket.no
  3. https://www.fhi.no/div/datatilgang/om-sentrale-helseregistre/ www.fhi.no
  4. https://ehelse.no/programmer/helsedataprogrammet/helseanalyseplattformen ehelse.no
Forrige side