Nyhetsartikkel

Nytt bivirkningsregister

Meldesystemet for bivirkninger er forbedret etter innføring av ny bivirkningsregisterforskrift 1. januar i år. Legemiddelverkets bivirkningsregister er nå i drift som et nasjonalt helseregister som kan kobles med data fra andre registre.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hensikten med ny bivirkningsforskrift er å forbedre meldesystemet slik at viktig bivirkningsinformasjon fanges opp så tidlig som mulig etter at legemidlene er kommet på markedet. Forskriften innførte også meldeplikt for flere typer helsepersonell. Tidligere var meldeplikten begrenset til leger og tannleger, nå er denne utvidet til å gjelde andre grupper av helsepersonell, som farmasøyter, sykepleiere, helsepersonell på sykehjem, hjemmetjenesten og helsesykepleiere.

Med det nye bivirkningsregisteret får meldinger fra helsepersonell økt informasjonsverdi når de kan kobles med data fra andre helseregistre. Det vil bidra til økt pasientsikkerhet, fordi det gir bedre grunnlag til å vurdere årsakssammenhenger.

Helsepersonell skal sende bivirkningsmelding ved mistanke om sammenheng mellom en reaksjon og et legemiddel. Melding skjer elektronisk via meldeportalen melde.no. Portalen er under oppbygging og skal være felles meldesentral for uønskede hendelser i helsetjenesten. Pasienter og pårørende må fortsatt bruke et eget meldeskjema via Altinn, men det jobbes med en felles meldeportal for denne gruppen også.

Les om hvilke bivirkninger som skal meldes her.

Les mer om saken hos Statens legemiddelverk.