Nyhetsartikkel

Økt risiko for hypoglykemi etter oppstart av direktevirkende antiviral behandling

Europeiske legemiddelmyndigheter anbefaler at diabetespasienter med kronisk hepatitt C følges tett etter oppstart av antiviral behandling for å redusere risikoen for hypoglykemi.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Etter en gjennomgang av bivirkningsdata anbefaler europeiske legemiddelmyndigheter at diabetespasienter med kronisk hepatitt C følges tett etter oppstart av antiviral behandling for å redusere risikoen for hypoglykemi1.

Pasienter med hepatitt C har økt risiko for diabetes type 2. Prevalensen av diabetes type 2 er 10 til 30 prosent av disse pasientene2.

Pasienter med kronisk hepatitt C som starter med direktevirkende antiviral behandling oppnår bedre blodsukkerkontroll, redusert fastende blodsukker, lavere HbA1C og mindre behov for antidiabetika3. De må derfor følges tett de første tre månedene etter oppstart av behandling for eventuell justering av diabetesbehandlingen.

Nye forsiktighetsregler

Det er viktig at legen som er ansvarlig for diabetesbehandlingen informeres ved oppstart av hepatitt C-behandling, slik at jevnlige blodsukkerkontroller kan gjennomføres.

Preparatomtale og pasientinformasjon til alle direktevirkende antvirale legemidler mot kronisk hepatitt C vil oppdateres med denne informasjonen.

Kilder

Referanser

  1. European Medicines Agency. PRAC recommendations on signals. (10.01.2019). www.ema.europa.eu
  2. Hammerstad SS, Grock SF, Lee HJ, et al. Diabetes and hepatitis C: A two-way association. Front Endocrinol 2015 sep 14;6:134. PubMed
  3. Hum J, Jou JH, Green PK, et al. Improvements in Glycemic control of type 2 diabetes after successfull treatment of hepatitis C virus. Diabetes Care 2017;40:1173-1180 PubMed