Nyhetsartikkel

Refusjon av legemidler til behandling av sjeldne sykdommer

Fra 1. februar 2019 overtar de regionale helseforetakene (RHF) finansieringsansvaret for legemidler mot sjeldne sykdommer som behandles i spesialisthelsetjenesten.

Fra 1. februar 2019 overtar de regionale helseforetakene (RHF) finansieringsansvaret for legemidler mot sjeldne sykdommer som behandles i spesialisthelsetjenesten1. Endringen er en oppfølging av den politiske beslutningen om at finansieringsansvaret skal følge behandlingsansvaret. Dette innebærer at budsjettmidler overføres fra folketrygden til RHF, og at Sykehusinnkjøp får ansvaret for anskaffelser slik som for andre sykehuslegemidler.

Hvilke legemidler?

I tillegg til 62 legemidler for behandling av ulike sjeldne sykdommer (blant annet Gauchers sykdom, Fabrys sykdom og mukopolysakkaridose), får RHF finansieringsansvar for to legemidler for behandling av veksthormonforstyrrelser. Oversikt over hvilke legemidler dette gjelder er tilgjengelig på helsedirektoratet.no2.

Hva betyr dette i praksis?

Det vil ikke lenger innvilges refusjon gjennom folketrygden, hverken på blå resept eller individuell refusjon, for disse legemidlene. Fra 1. februar må alle resepter:

  • Være forskrevet av sykehuslege eller avtalespesialist som er godkjent av, eller har inngått avtale om slik forskrivning med RHF.
  • Være merket som H-resept.
  • Inneholde en refusjonskode (basert på ICD-10 diagnosekodeverket).

Overgangsordning for pasienter som allerede står på behandling:

Pasienter som allerede behandles med de aktuelle legemidlene kan fortsette som før inntil videre. Blåresept forskrevet før 1. februar 2019 kan benyttes så lenge resepten er gyldig.

Se ytterligere informasjon om legemidler finansiert av helseforetakene (H-resepter) på helsedirektoratet.no3.

Kilder

Referanser

  1. Helsedirektoratet. Høringer. Overføring av finansieringsansvar for legemidler. (10.01.2019). helsedirektoratet.no
  2. Helsedirektoratet. Høringsvedtak. Overførings av finansieringsansvar for legemidler. Legemiddelliste. (10.01.2019). helsedirektoratet.no
  3. Helsedirektoratet. Legemidler. Helsforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykeshus (h-reseptlegemidler). 10.01.2019. nhi.no