Nyhetsartikkel

Regila på blå resept

Reagila (kariprazin) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon ved behandling av schizofreni.

Det er store individuelle forskjeller mellom pasientene når det kommer til effekt, tolerabilitet og etterlevelse av antipsykotisk behandling. Legemiddelverket mener det er viktig at flere legemidler er tilgjengelige slik at behandlingen best mulig kan tilpasses den enkelte pasient.

Ved schizofreni skilles det mellom positive symptomer (som vrangforestillinger og hallusinasjoner) og negative symptomer (som følelsesavflatning og initiativløshet, samt symptomer relatert til reduksjon av kognitive funksjoner). Kariprazin har vist sammenlignbar antipsykotisk effekt som flere andregenerasjonsmidler som brukes i norsk klinisk praksis. Studiedata indikerer at kariprazin særlig kan være nyttig for pasienter med overvekt av negative symptomer1.

Legemiddelverket mener at kariprazin er et alternativ der andre atypiske antipsykotika er prøvd, men med utilstrekkelig effekt og/eller uakseptabel bivirkningsprofil.

Refusjonsberettiget bruk: 

  • Behandling av schizofreni

Vilkår: 217:

  • Refusjon ytes kun til pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig effekt og/ eller har fått uakseptable bivirkninger av andre atypiske antipsykotika.

Kilder

Referanser

  1. Dr. G. Nemeth et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizophrenia: a randomised, double-blind, controlled trial , March 18 2017, Lancet 2017, 389: 1103-13. PMID: 28185672 PubMed