Nyhetsartikkel

Sesonginfluensavaksiner 2020/2021

Sesongens influensavaksiner er godkjente for bruk. I Norge vil flere vaksiner være tilgjengelige. Årets vaksiner inneholder tre nye virusstammer.

Virusstammer i influensavaksinene for sesongen 2020/2021:

  • En A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-lignende virusstamme (ny)
  • En A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-lignende virusstamme (ny)
  • En B/Washington/02/2019-lignende virusstamme (ny)
  • En B/Phuket/3073/2013-lignende virusstamme

Følgende vaksiner er tilgjengelige i Norge:

Vaksine Type* Aldersgruppe Administrasjonsmåte
Influvac Tetra
«Mylan Healthcare B.V.»
Inaktivert, overflateantigen Fra 3 år Intramuskulært
eller subkutant
Fluarix Tetra
«GlaxoSmithKline AS»
Inaktivert, splittvirus Fra seks mndr. Intramuskulært
Vaxigriptetra
«Sanofi Pasteur Europe»
Inaktivert, splittvirus Fra seks mndr. Intramuskulært
eller subkutant
Fluenz Tetra
«AstraZeneca AB»**
Levende, svekket virus Fra to til 18 år Nasalt

*Alle vaksiner er produsert i egg

**Fluenz Tetra vil tidligst være tilgengelig etter 01.10.2020

Alle vaksinene, utenom Fluenz Tetra, leveres i ferdigfylte sprøyter og er ikke tilsatt adjuvans eller konserveringsmiddel.

Vaksinen Fluad Tetra «Seqirus Netherlands B.V.» inneholder adjuvans for kraftigere immunrespons. Den er godkjent i Norge, men på grunn av stor etterspørsel internasjonalt har ikke Folkehelseinstituttet lykkes å skaffe denne vaksinen. Legemiddelverket har derfor åpnet for bruk av den trivalente varianten av Fluad i vaksinasjonsprogrammet. Denne er godkjent i flere andre europeiske land. Vaksinen blir tilgjengelig i november og vil være forbeholdt beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Se utfyllende informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Legen bør forskrive generisk til alle pasienter unntatt de som ikke skal bruke levende svekket vaksine, for eksempel ved alvorlig immunsvikt.

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer i følgende risikogrupper
  • Alle fra og med fylte 65 år.
  • Beboere i omsorgshjem og sykehjem.
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
  • Barn og voksne med sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.
I tillegg anbefales vaksine til helsepersonell med pasientkontakt, svinerøktere og husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter. Se utfyllende informasjon hos Folkehelseinstituttet.

Ny midlertidig forskrift om utlevering

Hdir har fastsatt en midlertidig forskrift om apotekenes utlevering av sesonginfluensavaksine. Det er laget en veileder som gjelder for apotek som utleverer vaksine. I henhold til veiledningen skal apotekene ikke overprøve resepter på influensavaksine fra leger. Dersom rekvirering av vaksiner er i større mengder og det er tvil om dette går til prioriterte gruppe, bør apotek gå i dialog med bestiller. Se utfyllende informasjon i veileder.

Vaksine som nesespray

Levende svekket influensavaksine i form av nesespray (Fluenz Tetra «AstraZeneca AB») er godkjent for barn fra to år og opp til 18 år, og gis som en dose på 0,1 ml i hvert nesebor. Vaksinen er kontraindisert ved alvorlig immunsvikt. Se preparatomtalen for mer detaljert informasjon.

Dosering for voksne og barn

Se anbefalt dosering i preparatomtale for den enkelte vaksine. Barn under ni år som tidligere ikke har fått influensavaksine, bør få to doser med minst fire ukers intervall. Dette gjelder både inaktivert vaksine gitt intramuskulært og levende svekket vaksine gitt som nesespray.