Nyhetsartikkel

Asantin Retard og Persantin Retard er avregistrert

Asasantin Retard ble avregistert i juli og Persantin Retard i september. For begge er det likeverdige legemidler tilgjengelig som kan brukes i stedet.

Temaside om Korona

Asasantin Retard inneholdt virkestoffene dipyridamol og acetylsalisylsyre og ble brukt som sekundær profylakse av iskemisk hjerneslag og transitoriske iskemiske anfall (TIA).

Persantin Retard inneholdt virkestoffet dipyridamol og ble brukt som sekundær profylakse av iskemisk hjerneslag og TIA, enten alene eller sammen med acetylsalisylsyre.

Diprasorin Orion er et likeverdig legemiddel til Asasantin Retard, og kan brukes i stedet.

Aponova er et likeverdig legemiddel til Persantin Retard, og kan brukes i stedet.

Hvis likeverdige legemidler ikke er tilgjengelig er det svært viktig at berørte pasienter ikke får opphold i behandlingen. Eventuelt må spesialister som indremedisinere, hjertespesialister og nevrologer konsulteres.