Nyhetsartikkel

Atozet på blå resept

Atozet er et kombinert lipidmodifiserende middel som inneholder ezetimib og atorvastatin

Illustrasjonsbilde

Atozet inneholder ezetimib og atorvastatin og selges i fire ulike styrker (10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg og 10 mg/ 80 mg).

Atozet kan skrives på blå resept

  • ved etablert aterosklerotisk sykdom og ved betydelig forhøyet risiko for slik sydom når pasienten ikke er hensiksmessig kontrollert med statin alene
  • ved homozygot familiær hyperkolesterolemi

Atozet kan bidra til bedre etterlevelse, fordi pasienten bare trenger å ta en tablett i stedet for to (både atorvastatin og ezetimib).

Refusjonsprisen for Atozet er lavere eller lik prisen for atorvastatin og ezetimib kjøpt hver for seg. Legemiddelverket har konkludert med at forhåndsgodkjent refusjon for Atozet ikke vil medføre økte kostnader for Folketrygden.