Nyhetsartikkel

Attentin (deksamfetamin) på blå resept

ADHD-middelet Attentin har fått forhåndsgodkjent refusjon hos barn og ungdom.

Fra 1. desember 2015 har Attentin forhåndsgodkjent refusjon ved behandling av ADHD hos barn og ungdom i alderen 6 til og med 17 år. Det er en forutsetning at pasienten ikke har hatt tilstrekkelig effekt av tidligere behandling med metylfenidat.

Attentin har fått markedsføringstillatelse basert på veletablert medisinsk bruk i minst ti år innenfor EØS-området. Legemiddelverket har vurdert at Attentin er kostnadseffektiv sammenlignet med lisdeksamfetamin (Elvanse) og uregistrert deksamfetamin (Metamina og Dexamfetamine).

Råd til leger

Deksamfetamin (Attentin) til pasienter i alderen 6 til og med 17 år

  • Attentin kan skrives direkte på blå resept (§2) til pasienter med ADHD frem til fylte 18 år.

Deksamfetamin (Attentin) til pasienter over 18 år

  • Legen kan etter en samlet vurdering forskrive Attentin utenfor godkjent indikasjon («off label») til pasienter over 18 år
  • At pasienten er eldre enn 18 år er ikke grunn til å velge ett av de uregistrerte legemidlene med deksamfetamin (som Metamina og Dexamfetamine) i stedet for Attentin
  • For pasienter over 18 år kan legen søke HELFO om individuell stønad (§3a) for Attentin. HELFO krever normalt at pasienten har forsøkt Ritalin kapsler eller andre depotformuleringer av metylfenidat
  • Hvis pasienten allerede har et vedtak for Metamina eller Dexamfetamine, gjelder dette automatisk for Attentin

Bruk av uregistrerte legemidler med deksamfetamin (Metamina og Dexamfetamine)

  • Godkjenningsfritak på Metamina eller Dexamfetamine som allerede er innvilget er fortsatt gyldig
  • Dersom det foreligger en særlig medisinsk grunn for å bruke Metamina eller Dexamfetamine, kan legen søke om godkjenningsfritak og individuell stønad. Legen må forklare hvorfor pasienten ikke kan bruke godkjent legemiddel (Attentin)
  • At pasienten er over 18 år er ingen begrunnelse for å velge et annet legemiddel enn Attentin