Nyhetsartikkel

Bivirkninger av rotavirusvaksine

Spedbarnsvaksinen mot rotavirus kan gi bivirkninger. Bivirkningene er ikke av en slik grad at det er aktuelt å endre anbefalingene om bruk av vaksinen

Alle spedbarn i Norge får tilbud om vaksinen Rotarix, som forebygger mage og tarminfeksjon forårsaket av rotavirus. Vaksinen gis i barnevaksinasjonsprogrammet ved seks og tolv ukers alder.

Det forventes at vaksinasjon vil redusere forekomst av alvorlig sykdom som fører til innleggelser og konsultasjoner på sykehus, samt forekomst av moderat og mild rotavirusgastroenteritt.

Per 31. mars 2016 er det mottatt totalt 468 bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon. De aller fleste (90 %) betegnes som lite alvorlige. De vanligste er diaré og oppkast/gulping, magesmerter/ luftplager, nedsatt appetitt, gråt, uro (slapphet), utslett og feber.

47 hendelser medførte sykehusinnleggelse, og er derfor klassifisert som alvorlige. Rundt halvparten av tilfellene gjaldt barn som ble innlagt med kortvarig og forbigående sykdom og med ett eller flere symptomer som feber, diaré med fare for dehydrering, utslett, oppkast eller øvre luftveisinfeksjon.

Det er hittil ikke meldt mistenkte bivirkninger som er uventede eller av slik karakter at det gir grunnlag for å endre gjeldende anbefalinger om bruk av vaksinen.

Det er fortsatt for tidlig å se full effekt av vaksineringen i Norge. Folkehelseinstituttet følger med på forekomsten av rotavirus gjennom helseregistre og studier. Det pågår for tiden en studie av barn under fem år som er i kontakt med sykehus for diare og oppkast. Data fra denne studien forventes å være klare først etter 2017.