Nyhetsartikkel

Bivirkningsmeldinger - viktig med fullstendige opplysninger

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.

Vi mottar meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon som mangler relevant informasjon. Dette gjør det vanskeligere for oss å vurdere meldingen. Behandlende lege har nyttig informasjon om pasienten og sykdomsbildet, og kan gi tydelige og objektive beskrivelser av symptomer eller diagnoser.

Meldingene gir et øyeblikksbilde og vi vet derfor ikke om symptomene til pasienten er vedvarende. Vi oppfordrer derfor leger om å melde på nytt og gi oss oppdaterte og utfyllende opplysninger ved vedvarende og plagsomme symptomer hos pasienten.

Viktige opplysninger

  • navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
  • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet
  • når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
  • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
  • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
  • etter hvilken dose bivirkningen oppstod
  • om det er gitt en annen vaksine ved påfølgende doser
  • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.