Nyhetsartikkel

Blodsukkersenkende legemidler og helseattest

Fra 1. januar 2023 skal pasienter som bruker blodsukkersenkende legemidler ha førerkort med maksimalt fem års gyldighet i førerkortgruppe 1 (inkl. klasse B). Pasienter som ikke allerede har dette, må i løpet av 2022 få ny tidsbegrenset helseattest. Attesten skal leveres til Statens vegvesen, som utsteder nytt førerkort.

Fra 1. januar 2023 skal pasienter som bruker blodsukkersenkende legemidler ha førerkort med maksimalt fem års gyldighet i førerkortgruppe 1 (inkl. klasse B). Pasienter som ikke allerede har dette, må i løpet av 2022 få ny tidsbegrenset helseattest.1 Attesten skal leveres til Statens vegvesen, som utsteder nytt førerkort.

Førerkort i førerkortgruppe 2 og 3 (C- og D klassene) skal ved neste fornyelse gis maksimalt tre års gyldighet ved bruk av blodsukkersenkende legemidler.

Personer med diabetes som ikke har behov for blodsukkersenkende legemidler kan fortsatt ha førerkort med vanlig varighet.

Bakgrunnen for endringen av førerkortforskriften er at EUs førerkortdirektiv stiller krav om legeerklæring minst hvert femte år i klasser som hører inn under førerkortgruppe 1. Det stilles krav om legeerklæring hvert tredje år i klasser innenfor førerkortgruppe 2 og 3. Den enkelte pasient bør følges opp med tanke på førerrett. Det er særlig viktig for sjåfører som bruker blodsukkersenkende legemidler med risiko for alvorlig hypoglykemi, slik som insulin og sulfonylurea.

Kilder

Referanser

  1. https://www.helsedirektoratet.no/tema/forerkort/blodsukkersenkende-legemidler-og-helseattest www.helsedirektoratet.no