Nyhetsartikkel

Bruk av opioider i Norge

I perioden 2016 til 2020 noterte Reseptregisteret en liten nedgang i den totale bruken av opioider i Norge.

I Norge har bruken av opioider samlet sett vært stabil de siste ti årene. Dette gjelder både når vi ser på antall brukere og målt i definerte døgndoser / 1000 innbygger. I perioden 2016 – 2020 noterte Reseptregisteret en liten nedgang i den totale bruken av opioider i Norge.1 Bruken av oksykodon har økt i perioden, mens bruken av kodein har gått markant tilbake.

 

Definerte døgndoser per 1000 innbygger/dag

Fra grossiststatistikken

Antall personer som fikk minst en resept

Fra Reseptregisteret

Antall personer per 1000 innbygger som fikk resept

Fra Reseptregisteret

  2016 2020 2016 2020 2016 2020
Opioider samlet 19,82 18,38 559 406 552 409 107,3 102,9
Oksykodon 2,20 2,44 40 730 59 135 7,8 11,0
Oksykodon/nalokson 0,28 0,33 6 521 8 978 1,3 1,7
Kodein/paracetamol 9,10 7,88 361 371 338 137 69,3 63,0

Figur 1 Utvikling i bruken av opioider samlet, oksykodon og kodein i perioden 2016-2020.1

Råd til leger

Helsedirektoratets veileder anbefaler bruk av opioider ved:2

  • Sterke akutte smertetilstander
  • Postoperative smerter
  • Sterke smerter som skyldes aktiv kreftsykdom

Pasienter med langvarige smerter som ikke skyldes kreftsykdom bør få andre tilbud enn opioider. Dette gjelder også ved forverring av smerter ved kroniske sykdomstilstander, som ryggsmerter og migrene, der risiko for å utvikle avhengighet er stor. Veilederen åpner likevel for bruk av opioider ved langvarige, sterke smerter som ikke skyldes kreftsykdom, for eksempel hos pasienter med artrose eller neuropatiske smerter, etter at andre behandlingsmetoder, både legemidler og annet enn legemidler er forsøkt.

 

Kilder

Referanser

  1. https://www.fhi.no/contentassets/3ffd57f65fd6424db70d d209748a13c3/legemiddelforbruket-i-norge-20162020.pdf www.fhi.no
  2. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler www.helsedirektoratet.no