Nyhetsartikkel

Cytostatika - sikker håndtering

Ved administrering av cellegifter hjemme er god kunnskap om medikamentene nødvendig.

[imported]

Hjemmebehandling med cytostatika stiller krav til kunnskap om delbarhet og sikker håndtering. Denne informasjonen varierer i produktinformasjonen til ulike cytostatika.

Det er spesielt viktig at pasienter og pårørende har kunnskap om riktig håndtering når cytostatika gis i hjemmet.

Dette inkluderer informasjon om:

  • Tabletter kan deles eller ikke
  • Hvordan unngå eksponering av gravide
  • Hvordan unngå kontakt med hud ved håndtering
  • Bruk av hansker og eventuelt munnbind ved deling av tabletter

Legemiddelverket har bedt produsentene gå gjennom preparatomtaler og pakningsvedlegg for å sikre at de inneholder oppdatert informasjon om delbarhet og håndtering.