Nyhetsartikkel

Deksametason injeksjonsvæske på negativlisten

Legemiddelverket har bestemt at deksametason injeksjon settes på negativlisten fra 1. februar 2020.

Temaside om Korona

Deksametason injeksjonsvæske har i flere år vært det mest brukte uregistrerte legemidlet ved sykehus og i legers praksis.

Våren 2019 fikk Dexavit (deksametason 4 mg/1 ml) markedsføringstillatelse i Norge. På tross av dette har mange leger fortsatt å bruke uregistrert deksametason til injeksjon. I desember 2019 utgjorde salget av uregistrert deksametason injeksjon 1/4 av det totale salget.

Negativlisten

Legemiddelverket har derfor bestemt at deksametason injeksjon settes på negativlisten fra 1. februar 2020. Dette innebærer at apotekene ikke kan levere uregistrerte legemidler med deksametason injeksjonsvæske uten at Legemiddelverket har godkjent en søknad om godkjenningsfritak. Dersom du ønsker at din pasient skal bruke uregistrert deksametason injeksjonsvæske må du søke Legemiddelverket om godkjennelse.

Når legemidler med markedsføringstillatelse i Norge er tilgjengelige ønsker Legemiddelverket at leger primært forskriver registerte fremfor uregistrerte legemidler. Det forenkler refusjon, og vil trolig redusere risikoen for at legemidler forsvinner fra det norske markedet på grunn av lav omsetning.

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/deksametason-injeksjonsveske-pa-negativlisten-fra-1-februar-2020 legemiddelverket.no