Nyhetsartikkel

Diklofenak tabletter og kapsler blir reseptpliktig

Følgende markedsførte produkter blir reseptpliktige: Voltarol 12,5 og 25 mg tabletter og kapsler.

Temaside om Korona

Legemiddelverket har bestemt at reseptfrie diklofenak kapsler og tabletter skal bli reseptpliktig fra 6. juli 20201.

Følgende markedsførte produkter blir reseptpliktige: Voltarol 12,5 og 25 mg tabletter og kapsler.

Produkter med diklofenak til bruk på huden vil fortsatt selges reseptfritt. Risikoen for systemiske bivirkninger vurderes som liten da kun små mengder diklofenak absorberes2.

Alle NSAID (ikke-steroid antiinflammatorisk middel) har potensial for å gi kardiovaskulære bivirkninger gjennom hemning av enzymet COX-2. Det fører til nedsatt produksjon av prostasyklin som normalt blant annet virker vasodilaterende og hemmer adhesjon og aggregering av trombocytter til endotel. Graden av COX-2 hemning varierer mellom ulike virkestoffer. Diklofenak som er et av de mest forskrevne NSAID, er i praksis nesten like COX-2-selektiv som COX-2-hemmeren celekoksib3.

Epidemiologisk studie

En dansk studie basert på helseregisterdata publisert i BMJ i 2018 viser økt risiko for alvorlige hjerte- og karhendelser ved bruk av diklofenak, også ved lave doser, kortvarig bruk og hos pasienter med lav til moderat risiko for alvorlige hendelser4. Risikoen for denne typen alvorlige bivirkninger ser ut til å være høyere ved bruk av diklofenak (insidensrate ratio: 1,5) sammenliknet med ingen behandling og andre reseptfrie smertestillende legemidler som paracetamol (IRR 1,2), ibuprofen (IRR 1,2) og naproksen (IRR 1,3).

Råd til leger
Når diklofenak tabletter og kapsler blir reseptpliktige kan det føre til at flere pasienter ber om diklofenak på resept. Legen bør vurdere risiko ved videre bruk og eventuell overgang til et annet smertestillende legemiddel med lavere risikoprofil.

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/diklofenak-tabletter-og-kapsler-blir-reseptpliktig legemiddelverket.no
  2. https://bjsm.bmj.com/content/52/10/642 bjsm.bmj.com
  3. Solomon DH. Selective cyclooxygenase 2 inhibitors and cardiovascular events. Arthritis Rheum 2005; 52(7): 1968-78. PubMed
  4. Schmidt, M., Sørensen, H. T., Pedersen, L. Diclofenac use and cardiovascular risks: series of nationwide cohort studies. BMJ 2018 Sep 4; 362:k3426. doi: 10.1136/bmj.k3426 DOI