Nyhetsartikkel

Duodopa på blå resept

Duodopa (levodopa/karbidopa) intestinalgel er innvilget forhånds- godkjent refusjon til behandling av framskreden Parkinsons sykdom.

Temaside om Korona

Duodopa (levodopa/karbidopa) intestinalgel er innvilget forhåndsgodkjent refusjon til behandling av framskreden Parkinsons sykdom1. Legemidlet har vært tilgjengelig etter individuell stønad, men blir nå lettere å forskrive direkte på blå resept.

Duodopa kan gis flytende rett inn i tarmen via en implantert sonde, noe som gir jevn effekt. Beslutning og etablering av en slik permanent perkutan endoskopisk gastrostomi med jejunal sonde (PEG-J) må gjøres i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Se opplæringsmateriell og veiledning på felleskatalogen.no2.

Refusjonsberettiget bruk

Behandling av fremskreden levodopafølsom Parkinsons sykdom med uttalte motoriske fluktuasjoner og hyperkinesi eller dyskinesi når andre tilgjengelige kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultater.

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/duodopapa-bla-resept legemiddelverket.no
  2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/duodopa-abbvie-548174 www.felleskatalogen.no