Nyhetsartikkel

Fare for mangel på cefotaksim

Cefotaksim er et bredspektret antibakterielt middel mot alvorlige infeksjoner, blant annet bakteriell lungebetennelse, kompliserte urinveisinfeksjoner, alvorlige hud- og bløtdelsinfeksjoner og infeksjoner i bukhulen.

Temaside om Korona

Under inspeksjon av virkestoffprodusenten av cefotaksim ble det funnet flere avvik i den aseptiske produksjonsprosessen og sterilitet av virkestoffet. På bakgrunn av dette stanses salget av Cefotaxim MIP i Norge1.

Cefotaxim Sandoz 1 g og 2 g er ikke tilgjengelig og avregistreres 01.12.2019. Det blir levert et parti Cefotaxim Villerton 1 g og 2 g til Norge i midten av desember som kan dekke opp etterspørselen dersom leger følger nye doseringsanbefalinger.

For å unngå at lageret hos apotek og sykehus tømmes har Legemiddelverket, i samråd med Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) og Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret), utformet råd for å redusere bruken av cefotaksim.

Råd til leger
 • Vær nøye med indikasjonen for behandling med cefotaksim.
 • Sjekk retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus for alternativer2.
 • Lungebetennelse oppstått utenfor sykehus bør behandles med penicillin.
 • Anbefalt standarddosering er nå 1 og 3 ganger daglig3.
 • Cefotaxim Villerton 0,5 g må reserveres til behandling av barn.
 • Bruk mikrobiologiske prøvesvar med resistensbestemmelse.
 • Vurder om overgang til peroral behandling er aktuelt.

Klassifisering av bakteriers følsomhet for antibiotika er endret fra 20194. EUCAST, den europeiske brytningspunktkomitéen, har publiserte nye doseringsanbefalinger som gradvis vil bli innarbeidet i oppdateringen av retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus. For å avhjelpe mangelsituasjonen kan de nye doseringsanbefalingene benyttes nå.

Kilder

Referanser

 1. https://legemiddelverket.no/nyheter/salgsstopp-pa-cefotaxim-mip- legemiddelverket.no
 2. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus www.helsedirektoratet.no
 3. http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/Dosages_EUCAST_Breakpoint_Tables_v_9.0.pdf www.eucast.org
 4. https://tidsskriftet.no/2019/09/debatt/valg-av-antibiotika-viktig-endring-i-provesvar-fra-mikrobiologen tidsskriftet.no