Nyhetsartikkel

Feil i pakningsvedlegget til p-pillen Qlaira

Pakningsvedlegget gir feil informasjon om dosering når kvinnen skal skifte fra et annet kombinert, hormonelt prevensjonsmiddel til Qlaira.

Korrekt tekst skal være:

Begynn med Qlaira dagen etter at du har tatt den siste virksomme tabletten (den siste tabletten som inneholder virkestoff ) av din tidligere p-pille. (Pakningsvedlegget anbefaler feilaktig en ukes opphold i denne situasjonen).

Elektronisk pakningsvedlegg er rettet opp

Det elektroniske pakningsvedlegget på felleskatalogen.no og legemiddelverket.no er allerede oppdatert med riktig bruksanvisning.

Tiltak fremover

  • Nye pakninger med korrekt informasjon vil være på apotek i løpet av september
  • Informasjon om feilen er sendt til apotek og som varsel til legenes elektroniske pasientjournal

Les mer hos Statens legemiddelverk