Nyhetsartikkel

Har dine pasienter en oppdatert medisinliste?

Helsemyndighetene, Legeforeningen og Apotekforeningen har gått sammen om en ny informasjonskampanje rettet mot pasienter.

Gjengitt med tillatelse fra Legemiddelverket. Foto: Stig Marlon Weston.

Leger og sykehus har ingen felles oversikt over pasientens legemidler i bruk. Derfor oppfordrer vi pasienter til å be fastlegen om en oppdatert medisinliste. Budskapet er at en slik liste bidrar til riktig behandling og kan redde livet ditt. Kampanjen er et samarbeid mellom helsemyndighetene, Legeforeningen og Apotekforeningen.

Hovedelementer i informasjonskampanjen

  • Plakat til å henge opp på legekontor, apotek og sykehus
  • Avrivningsblokker for apotek med pasientinformasjon
  • Informasjon på nett og i sosiale medier

Råd til fastleger

  • Heng opp plakaten på venterommet
  • Oppdater pasientens liste over legemidler i bruk (LIB) ved endringer
  • Vurder om du bør gi en oppdatert liste til andre som behandler pasienten
  • Sørg for at en oppdatert liste (LIB) inngår i alle henvisninger
  • Minn pasienten på å kaste gamle utgaver av listen
  • Vurder behovet for en legemiddelgjennomgang

Mer informasjon om kampanjen finnes på helsenorge.no/medisinliste. Har du spørsmål om hvordan du skriver ut en medisinliste eller andre synspunkter, kan du kontakte:

Morten Finckenhagen, overlege i Legemiddelverket:
90 08 89 29 / morten.finckenhagen@legemiddelverket.no

Solrun Elvik, seniorrådgiver, Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet:
95 20 85 87 / solrun.elvik@helsedir.no

Takk for ditt bidrag for å sikre riktig legemiddelbruk!