Nyhetsartikkel

HPV-vaksinen Gardasil for menn

Gardasil fikk kjønnsnøytral indikasjon i juni 2014 etter at kliniske studier viste at vaksinen har effekt mot kjønnsvorter og premaligne anale lesjoner1

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Fire tusen menn mellom 16 og 26 år deltok i studier som undersøkte i hvilken grad Gardasil beskyttet mot kjønnsvorter og intraepitelial neoplasi i anus (AIN) og penil/perineal/perianal neoplasi (PIN).

Kjønnsvorter

Gardasil hadde best effekt hos de som ikke var smittet med aktuelle HPV-typer ved studiestart. Hos disse (naive) reduserte Gardasil forekomsten av kjønnsvorter som skyldtes HPV 6/11/16/18 med 89,3 % (95 % KI 65,3 – 97,9). Beskyttelsen i gruppen sett under ett var lavere (68 %). Median oppfølgingstid var 2,9 år.

Studiene ga ikke svar på om Gardasil beskytter mot PIN. Dette skyldtes for få tilfeller. Det var ingen tilfeller av PIN i gruppen som fikk Gardasil mot fire i kontrollgruppen.

Anal neoplasi

Effekten mot anal intraepitelial neoplasi (AIN) grad 1/2/3 ble studert i en undergruppe på 598 menn som hadde sex med menn. Median oppfølgingstid var 2,15 år.

I denne undergruppen var 61 % av mennene ikke smittet med de aktuelle HPV-typene ved studiestart. Hos disse naive reduserte Gardasil forekomsten av AIN grad 2/3 som skyldtes HPV 6, 11, 16, 18 med 74,9 % (3/194 mot 13/208 med placebo). Når man inkluderte de som allerede var smittet i analysen, var beskyttelsen lavere (54,2 %).

Folkehelseinstituttet skal vurdere om Gardasil også skal tilbys gutter i vaksinasjonsprogrammet.

Kilder

Referanser

  1. Preparatomtale for Gardasil. The European Medicines Agency. www.ema.europa.eu