Nyhetsartikkel

Inhalasjonsspray på byttelisten fra 15. februar

For første gang blir inhalasjonsmedisiner mot astma byttbare i apotek. Dette åpner for at legemidlene kan inkluderes i trinnprisordningen.

På sikt vil dette bidra til en betydelig prisreduksjon.

Legemiddelverket har konkludert med at Flutikason Cipla inhalasjonsspray (125 mikrog/ dose og 250 mikrog/dose) er medisinsk likeverdig med Flutide inhalasjonsspray og at Salmeterol/fluticasone Cipla inhalasjonsspray (25 mikrog/125 mikrog/dose og 25 mikrog/250 mikrog/dose) er likeverdig med Seretide inhalasjonsspray.

  • Inhalasjonssprayene er medisinsk likeverdige og prinsippet for bruk er det samme
  • Inhalasjonssprayene fra Cipla og GSK kan bruke samme type inhalasjonskammer

Flere studier (både laboratoriestudier og kliniske studier) har vist at legemidlene er medisinsk likeverdige. Bioekvivalens er undersøkt i tråd med europeiske retningslinjer for produkter som inhaleres til lungene. Ansatte på apotek skal veilede pasienter ved medisinbytte og vil i tiden fremover veilede pasienten om bruk av inhalasjonslegemidler.

Leger bør informere pasienten om at apotek kan bytte til annen inhalasjonsspray.