Nyhetsartikkel

Kardiovaskulære bivirkninger ved testosteronbehandling?

Enkelte nye studier har funnet økt risiko for hjerteinfarkt ved testosteronbehandling av menn med testosteronmangel

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Enkelte nye studier har funnet økt risiko for hjerteinfarkt ved testosteronbehandling av menn med testosteronmangel, men resultatene spriker og flere studier har metodologiske svakheter som gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner. I tillegg kan mangel på testosteron i seg selv øke risikoen.

Europeiske legemiddelmyndigheter1 har vurdert studiene og konkludert med at det ikke er entydig dokumentert at slik behandling gir økt risiko for kardiovaskulære hendelser.

Råd til leger:

  • Substitusjonsbehandling med testosteron er bare indisert når testosteronmangel er bekreftet både ved kliniske symptomer og laboratorieundersøkelser. Følg med på testosteronnivå, hemoglobin, hematokrit, leverfunksjon og lipidprofil
  • Ved behandling hos pasienter med høyt blodtrykk, må blodtrykket følges nøye
  • Behandlingen kan gi ødemer hos pasienter med nedsatt hjerte-, lever- eller nyre-funksjon og hos pasienter med koronar hjertesykdom
  • Det er begrenset erfaring med slik behandling hos menn over 65 år

Kilder

Referanser

  1. Pressemelding fra The European Medicines Agency 21.11.2014: No consistent evidence of an increased risk of heart problems with testosterone medicines. www.ema.europa.eu