Nyhetsartikkel

Koronavaksiner - hvilke mistenkte bivirkninger skal rapporteres?

Helsepersonell har plikt til å melde om mistenkte alvorlige bivirkninger etter vaksiner. Årsakssammenhengen trenger ikke være kjent.

Temaside om Korona

Helsepersonell har plikt til å melde om mistenkte alvorlige bivirkninger etter vaksiner. Årsakssammenhengen trenger ikke være kjent. Det er viktigst å melde ved mistanke om:

  • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget
  • uventede bivirkninger
  • alvorlige bivirkninger
  • vaksinesvikt (manglende effekt etter at det er forventet at vaksinen skal beskytte)

Det er ikke nødvendig å melde forbigående og vanlige bivirkninger som er kjent fra før, som for eksempel trøtthet, hodepine, kvalme, muskel- og leddsmerter, frysninger og feber.