Nyhetsartikkel

Kraftige menstruasjonsblødninger etter koronavaksiner

Kraftige menstruasjonsblødninger føres opp som bivirkning av koronavaksiner.

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har konkludert med at kraftige menstruasjonsblødninger skal omtales som en mulig bivirkning med ukjent frekvens i preparatomtalen (SPC) og pakningsvedlegget til mRNA-vaksinene Comirnaty (Pfizer/BioNtech) og Spikevax (Moderna).1 EMA understreker at de fleste tilfellene er lite alvorlige og forbigående.

Mange pasientmeldinger

Per 28. oktober har Legemiddelverket behandlet nærmere 13 000 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser. Over 5000 av disse gjelder kraftige menstruasjonsblødninger. De fleste av meldingene kommer direkte fra kvinner. Legemiddelverket avgjorde allerede i juni 2021 at dette burde undersøkes nærmere. Folkehelseinstituttet (FHI) var raske med å inkludere spørsmål om menstruasjonsforstyrrelser i sine befolkningsundersøkelser og problemstillingen ble løftet til EMA.

Økt forekomst

Befolkningsundersøkelsene til FHI har vist en økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinasjon hos unge kvinner mellom 18 til 30 år.2 Undersøkelsene inkluderer mer enn 60 000 kvinner mellom 12 og 80 år, både vaksinerte og uvaksinerte. Det er ventet flere resultater fra disse undersøkelsene.

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/kraftigemenstruasjonsblodninger-fores-opp-som-bivirkning-av-koronavaksiner legemiddelverket.no
  2. https://www.fhi.no/studier/ungvoksen/okt-forekomst-av-menstruasjonsforstyrrelser-hos-unge-kvinner-etter-vaksinas/ www.fhi.no