Nyhetsartikkel

KUPP for produsentuavhengig legemiddelinformasjon

I løpet av våren skal alle fastleger i Trondheim og Tromsø få tilbud om besøk av farmasøyt eller klinisk farmakolog. Under besøket får legen en kunnskapsbasert oppdatering på legemiddelbehandling innenfor et sentralt terapiområde. Hensikten er å teste metoder for produsentuavhengig legemiddelinformasjon som kan bidra til bedre legemiddelbruk i allmennpraksis.

Illustrasjonsbilde

Pilotprosjektet kalles KUPP (Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter) og er et samarbeid mellom RELIS Midt-Norge, avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital, universitetssykehuset i Nord-Norge og RELIS Nord-Norge1. Prosjektet bygger på metoden «academic detailing» som er en godt etablert praksis i Australia, USA og Canada.

«Academic detailing» som metode

  • Kliniske spesialister, farmakologer og farmasøyter danner en faggruppe innenfor et utvalgt terapiområde
  • Faggruppen utarbeider en skriftlig presentasjon med kunnskapsbaserte anbefalinger for det aktuelle terapiområdet
  • Anbefalingene presenteres for fastlegen av farmakolog eller farmasøyt i et en-til-en møte på 15 minutter. Det blir også utlevert skriftlig materiell

Det er Helsedirektoratet som har anbefalt prosjektet og som finansierer piloten. Prosjektet skal levere en sluttrapport i løpet av høsten 2015 med en anbefaling om metoden bør innføres i Norge.

Kilder

Referanser

  1. Relis.no: KUPP – Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter: Ny metode for produsentuavhengig legemiddelinformasjon, publisert 05.03.2015