Nyhetsartikkel

Leuprorelin - feil håndtering kan føre til manglende effekt

Det er rapportert om tilfeller av feilhåndtering av legemidler som inneholder leuprorelin og frigjøres gradvis (depot).

Temaside om Korona

Leuprorelin brukes til å behandle prostatakreft, brystkreft og tilstander som påvirker det kvinnelige forplantningssystemet (endometriose, symptomatisk myomatøs uterus, livmorfibrose) og tidlig pubertet.

Det er rapportert om tilfeller av feilhåndtering av legemidler som inneholder leuprorelin og frigjøres gradvis (depot). Etter en gjennomgang av europeiske legemiddelmyndigheter ble det konkludert at risikoen for feilhåndtering øker når klargjøringsprosessen (rekonstituering) og administrasjonsprosessen består av flere trinn.

Det vil innføres tiltak for å minimere risikoen for feilhåndtering, inkludert oppdateringer i preparatomtalen og pakningsvedlegget.

Nye anbefalinger:

  • Depotlegemidler som inneholder leuprorelin skal kun klargjøres og administreres av helsepersonell som er kjent med prosedyrene.
  • Følg nøye instruksjonene for rekonstituering og administrering.
  • Overvåk pasienter for manglende effekt og bivirkninger ved feilhåndtering av legemidlet eller ved mistanke om dette.

Meld mistanke om bivirkninger på melde.no.